U kunt onderstaand formulier invullen om u aan te melden als lid bij reddingsbrigade Sint-Maartenszee.

Graag willen wij op de hoogte zijn van eventuele fysieke- en psychologische aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de lessen die bij onze vereniging wordt gevolgd. U kunt erop vertrouwen dat wij deze gegevens discreet behandelen. U kunt hierbij denken aan diabetes, hartafwijkingen, astma, epilepsie, adhd, dyslexie of gehoorproblemen etc. Ook andere zaken die u van belang acht om te weten verzoeken wij u vriendelijk hieronder te vermelden.

Fysieke- en psychologische aandoeningen

Reeds behaalde diploma’s / zwemervaring

Wanneer u op verzenden klikt gaat u akkoord en bent u op de hoogte van de volgende voorwaarden.

Het lidmaatschap geldt voor een volledig jaar. Contributies voor het volgende jaar moeten zijn voldaan voor 31 december van het lopende jaar in verband met de afdracht van de K.N.B.R.D. Opzeggingen dienen schriftelijk voor 1 oktober van het lopende jaar bij de secretaris te worden ingediend, anders vindt automatisch verlenging plaats.

Actuele (lidmaatschap)tarieven kunt u vinden op onze website.